Dr Hanka Cawley

Hana Sysalova

Meditaci vnímám jako základní kámen k poznání sama sebe a k osobnímu růstu. Meditace, prováděné jak v klidu, tak během každodenního fungování, nám umožňují všimnout si přítomného momentu a jeho potenciálu pro změnu automatického jednání a myšlení. Kombinuji meditační zkušenost s poznatky z psychologie, abych napomohla lidem překonávat překážky, které jim brání k pochopení či praktikování meditace. Jsem držitelkou zahraničního doktorátu z psychologie v oboru lidského myšlení a chování, kdy jsem se zabývala midfulness meditací a jejího vlivu na vytrvalost při změně návykových chování.