Rozvrh lekcí

INFORMACE O LEKCÍCH

Systém „Jóga v denním životě“
Nauka o těle, mysli, vědomí a duši

Systém Jóga v denním životě otevírá přístup k tradiční cestě jógy všem, bez ohledu na věk či
tělesný stav. Ovlivňuje všechny oblasti života a má co nabídnout v každém životním období.
Přitom bere v úvahu i podmínky dnešní civilizace a prastaré učení přizpůsobuje potřebám
člověka dnešní doby, aniž by mu však ubírala na jeho původnosti.

Systém obsahuje tělesná cvičení (ásany), dechová cvičení (pránájáma), relaxační a další
techniky.
Autorem vědeckého systému Jóga v denním životě je paramhans svámí Mahéšvaránanda,
který je žijícím následovníkem dlouhé linie uznávaných jogínů.

Slovo „jóga“ pochází ze sanskrtu a znamená „spojit, sjednotit“. Jógové cviky působí celistvě
a uvádějí tělo, mysl, vědomí i duši do rovnováhy. Takto nám jóga pomáhá zvládnout
každodenní nároky, problémy i starosti. Pomocí jógy v sobě rozvíjíme vyšší porozumění
sobě samým a smyslu života.