Marie Kužmová, Ing.

Marie Kuzmova

Cvičím jógu téměř 15 let. Jsem příkladem toho, že se s jógou dá začít v každém věku. Také jsem se hledala v různých aktivitách, až jsem našla jógu nejen jako cvičení, ale také jako prostředek k získávání harmonie, poznání sama sebe.

Cvičení jógy se stalo mou každodenní aktivitou, přineslo mi celkové zklidnění, vyrovnání myšlenek a jiný pohled na životní hodnoty. Udělala jsem si zkoušky a stala se cvičitelkou jógy v denním životě, vědecky ověřeného systému cvičení založenému na klasické józe, abych mohla předávat své zkušenosti jiným.

Nabízím svou energii a čas všem, kteří chtějí udělat něco pro sebe, pro své zdraví a vnitřní pohodu. Cvičební lekce jsou kolektivní aktivitou, ale snažím se je přizpůsobovat aktuálnímu stavu a možnostem cvičenců, ale současně je povzbudit v další a lepší „práci na sobě“.

Věnujte 1,5 hodiny sobě

 

Telefon: 
+420 734 828 876